तपाईंको स्थान: घर
 • टीम
 • टीम

  PUAS सफ्टवेयरदेखि हार्डवेयरमा स्वतन्त्र अनुसन्धान र विकास क्षमता छ, र उत्पादन विकास चरणमा ग्राहकको आवश्यकता अनुसार अनुकूलित सेवाहरू प्रदान गर्न सक्दछ।

  • R&D team picture

   R&D टीम तस्वीर

  • R&D team picture

   R&D टीम तस्वीर

  • R&D team picture

   R&D टीम तस्वीर

  • R&D team picture

   R&D टीम तस्वीर

  • Company reception

   कम्पनी स्वागत

  • R&D team picture

   R&D टीम तस्वीर